Skip to content

Vi er lokalisert i Moøya, Støren i Midtre Gauldal kommune. Vi er en betydelig aktør innen entreprenør- og transportbransjen, samt en totalleverandør av tjenester innen vegvedlikehold sommer og vinter. Høy kompetanse i kombinasjon med en moderne maskinpark gjør oss rustet til å påta oss oppdrag i alle størrelser.

Aune Maskin AS   |   Aune Transport AS

Postadresse:
Moøya, 7290 STØREN

post@aune-transport.no

post@aune-maskin.no

Telefon: 416 29 216